Någon håller på att drunkna – vad gör du?

Oavsett om du är på stranden vid havet, badar i en insjö, besöker ett äventyrsbad eller är på ett vattenland finns det alltid en risk för drunkningsolyckor. Det kan gå på ett ögonblick och utan en snabb insats kan utgången bli dödlig.

Någon håller på att drunkna – vad gör du?

Tror du att någon som håller på att drunkna signalera genom att skrika eller vifta med armarna så är du ute på hal is. Den som håller på att drunkna har inte tid att fokusera på att signalera efter hjälp, personen ifråga har fullt upp med att försöka hålla sig över vattenytan. Av den anledningen kan det vara svårt att se när någon håller på att drunkna. Läs vidare här för att få reda på både hur du ska agerar när du ser att någon kämpar i vattnet och vad du, om du har barn, kan göra som förälder för att minska risken för en drunkningsolycka.

Lär dig hur en drunkning ser ut


Om man badar i havet eller på ett äventyrsbad med vågmaskin är det lätt att komma i otakt med vågorna och bli översköljd istället för att flyta med på vågtoppen. Ett barn eller vuxen som kommer i otakt får i regel vatten i mun och näsa och när personen hostar ut det för att kunna andas, kommer nästa våg och sköljer över. Rörelsemönstret som uppstår kan liknas vid ett fiskeflöte när en fisk nappar. Det tar inte många minuter innan personen drar ner vatten i lungorna och sjunker under yta. I det här läget att har du två alternativ, göra en livräddande insats eller påkalla uppmärksamhet. Personalen på en badanläggning är tränade i livräddning och en del stränder patrulleras av livräddare.
Genom att lära dig att känna igen rörelse mönstret på en person som drunknar och skaffa dig kunskaper i hur man livräddar en nödställd person, även utförande av hjärt- och lungräddning, kan du bidra till att rädda liv.

Bada säkert med barn


Som förälder eller vuxen i sällskap med barn kan du också göra en hel del för att förebygga olyckstillfällen. Här nedan följer några punkter:

  • Ha ständig uppsikt över barnen. Små barn ska inte befinna sig längre bort än greppavstånd. Om ni är flera vuxna, hjälps åt att hålla koll på varandras barn och framförallt – lägg bort mobilerna.
  • Mindre barn ska ha flytväst på när de badar, uppblåsbara armringar eller badring räcker inte. Flytvästen bör ha krage som gör att barnet vänds upp från vattenytan om det faller i vattnet eller hamnar under vattenytan på annat sätt.
  • Lär barnen simma ordentligt. Vatten är inte farligt men det är viktigt att både barn och vuxna har kunskap om hur man ska agera i vatten. Den dagen olyckan eventuellt är framme kan det vara en billig livförsäkring.
  • Bada aldrig ensam, varken barn eller vuxna, och överskatta inte din eller barnets förmåga att simma.
  • Om du badar i havet, håll dig nära stranden och simma längs med stranden, inte utåt. Hamnar du i en utåtgående ström kan du bara simma ur den om du fortsätter att simma längs med stranden, i annat fall kommer du bara att dras längre ut.

Bada säkert med barn