Ha uppsikt över dina barn och lägg bort mobilen!

En så stor del som var tionde dödsolycka med badande barn inträffar på äventyrsbad. Det är lätt att säga att anläggningarna måste förbättra sin säkerhet men majoriteten av ansvaret ligger faktiskt hos dig som förälder. Anläggningschefer vittnar om att deras personal dagligen får säga till föräldrar vars barn badar på egen hand utan uppsikt. Inte sällan sitter föräldrarna och pratar i mobilen eller använder den för att surfa. Frågan är om du som förälder är medveten om att du kan bli åtalad för vållande till annans död när du brister i uppsikt över ditt barn.
Det finns fall där personalen på äventyrsbaden och vattenlanden har fått avvisa föräldrarna för att de inte kan garantera säkerheten för deras barn. Varje sådan här handling eller när personalen får uppmärksamma föräldrar på att deras barn badar utan uppsikt, tar tid som personalen kunde ägnat åt andra arbetsuppgifter. Det går helt enkelt inte att knuffa över ansvaret för barntillsynen på dem som arbetar på anläggningen.

En ung bransch


I takt med att äventyrsbaden blir fler och attraktionerna allt mer avancerade ökar också risken för skador och olyckstillbud. Konsumentverket kontrollerar baden löpande och bistår anläggningar med den hjälp och utbildning de behöver för att kunna göra korrekta riskanalyser, där olycksfallsrapporter ingår som en viktig del av säkerhetsarbetet. Det är en ung bransch och många anläggningar behöver stöttning för att kunna upprätthålla Konsumentverkets krav. Däremot konstaterar Konsumentverket att personalen på anläggningarna övervägande har en bra kompetens inom området de arbetar med och är väl medvetna om riskerna.

1500 barn skadas varje år

 Olycksstatistiken visar att ungefär 1500 barn om året får uppsöka akuten efter olyckstillbud i badhus och på vattenland. Som förälder måste du vara uppmärksam på ditt barn hela tiden, det räcker inte att lyfta blicken var femte minut. Vattenrutschkanor som mynnar ut i en bassäng med strömmande vatten är attraktioner där personal och föräldrar måste vara extra uppmärksamma och på sin vakt när barnen åker. Och inte heller här går det att skjuta över hela ansvaret på personalen.Så vad ska man då göra för att ta det ansvar som krävs? Om du är själv med ditt eller dina barn på badet är det enklaste att bada tillsammans med dem. Lämna mobilen i skåpet i omklädningsrummet riskerar du inte att falla för frestelsen att ”bara kolla Facebook lite snabbt” eller ”jag ska bara läsa senaste mejlet”.

En annan lösning är att åka tillsammans med andra vuxna, om inte din partner kan åka med, hör med någon kompis om han eller hon vill åka med. Då kan ni dela på ansvaret och en av er kan ha barnen under uppsikt om den andra till exempel skulle behöva besöka toaletten. Genom att hjälpas åt ökar också säkerheten. Läs följande råd och ha med dem i bakhuvudet nästa gång du besöker ett äventyrsbad eller vattenland:

  • När du övervakar små barn ska de inte vara längre bort än gripavstånd
  • När små barn badar ska de ha flytväst som vänder runt dem med ansiktet upp från vattenytan, inte uppblåsbara flythjälpmedel
  • Var särskilt uppmärksam på att utomeuropeiska barn och ungdomar kan ha en mycket begränsad simförmåga
  • Barn under fyra år är i regel inte mogna för att lära sig simma. Överskatta heller inte yngre skolbarns förmåga att simma.
  • Lämna mobilen i skåpet i omklädningsrummet

    1500 barn skadas varje år